Zdravstvena osiguranja u USA 

Da li ste znali da je Florida nekada imala dva glavna grada?
Može li dete imigranta bez dokumenata postati državljanin Sjedinjenih Država? Evo odgovora na ovo važno pitanje
Američki Vrhovni sud treći put odbacio pokušaj da se ukine Obamaker

Zdravstvena osiguranja u USA se kupuju od organizacija koje su u privatnom vlasništvu, sa izuzetkom državnih programa kao što su Medicare, MedicAid, Children’s Health Insurance Program , kao i Veterans Health Administration. Da bi se koristili ovi programi, potrebno je da ispunjavate svaki od mnogobrojnih uslova koje reguliše državna administracija. U suprotnom, zdravstveno osiguranje obezbeđujete preko kompanije u kojoj ste zaposleni ili kupovinom polise od jedne od privatnih osiguravajućih kompanija. Regularno zdravstveno osiguranje može ali ne mora da obuhvata farmaceutske usluge. Regularno zdravstveno osiguranje ne pokriva preglede i intervencije zubara i očnih lekara – za ove usluge je potrebno da obezbedite dentalno (Dental) i očno (Vision) osiguranje. Pri odabiru osiguranja, vrlo je bitno razumeti razlike između HMO i PPO programa, kao i njihovih hibrida (EPO i POS). Regularno zdravstveno osiguranje ima limite na iznose koje pokriva na godišnjem i životnom nivou – zbog ovoga je preporučljivo imati i posebno osiguranje koje pokriva lečenje kancera, jer ti iznosi obično nadmaše limite koje postave osiguravajuće kompanije. Po zakonu, svaki osiguranik ima pravo da zatraži i dobije informacije o tome šta polisa osiguranja pokriva, kao i kako da uloži žalbu na odluku osiguravajuće kompanije ukoliko ista odbije da pokrije troškove lečenja.

zdravstveno osiguranje u sad miami glasnik

HMO odnosno Health Maintanance Organization je vrsta zdravstvenog plana u USA. HMO ima stroga pravila po kojima se pružaju zdravstvene usluge i mnogobrojne limite na iste, zbog čega su u mogućnosti da ponude niže cene zdravstvenih usluga svojim članovima. HMO ima svoju mrežu lekara (In-Network) i zahteva od svojih članova da izaberu svog primarnog doktora (Primary Care Physician) koji nakon postavljanja dijagnoze odlučuje da li je potrebno specijalističko lečenje. HMO ima nisku participaciju za svaku posetu doktoru (co-payment). Svakom HMO je veoma bitna preventivna nega u cilju redukovanja eventualnih troškova: zato su jednom godišnje pokriveni troškovi proveravanja sveukupnog zdravstvenog stanja (Annual Physical Exam) i za žene godišnji ginekološki pregled.

Prednosti HMO: niske mesečne premije, pristupačni iznosi participacije, dobra preventivna nega.

Mane HMO: nemogućnost biranja primarnog doktora koji nije u mreži, nemogućnost odlaska na specijalistički pregled bez uputa (Referral), mnogobrojne restrikcije na izbor metode lečenja.

Poznate HMO: Blue Cross, Blue Shield, Kaiser Permanente.

PPO odnosno Preferred Provider Organization obezbeđuje povoljnije cene usluga svojim klijentima na osnovu ugovora potpisanim sa doktorima i bolnicama. Osiguranik placa procenat od tih povlascenih cena a ostatak pokriva osiguravajuca kompanija. Ova vrsta mreže obično uslovljava svoje korisnike da pokriju početne godišnje troškove (Deductible) i za razliku od HMO u većini slučajeva nema životni limit na troškove lečenja. Za razliku od HMO, u ovoj mreži sami birate svog lekara i nisu vam potrebni nikakvi uputi.

Dental osiguranje je uglavnom bazirano na preventivnoj nezi. Kao i zdravstveno osiguranje, postoji više vrsta – HMO, PPO, EPO koje takođe imaju razna ograničenja. Ova ograničenja je potrebno dobro proučiti pre kupovine osiguranja. Pojedine države nude programe za Dental preko MedicAid-a ili MediCare-a. Najniža mesečna premija je sa HMO vrstom osiguranja. Većina osiguranika dobija ovo osiguranje preko kompanije za koju radi i dosta često zaposleni pokriva deo premije. Ono sto je najbitnije pri odabiru osiguranja je da mora da se sledi drugačija logika nego kod zdravstvenog osiguranja – najbitnije je da plan pokriva preventivnu negu: redovne godišnje preglede, čišćenje zuba i snimanje.

Regularno zdravstveno osiguranje pokriva troskove lečenja povrede očiju, ali ne i godišnje preglede vida i pomagala za vid. Ti troškovi mogu da se umanje kupovinom Vision osiguranja. Cena ovog osiguranja obično nije visoka – često ne prelazi $12 mesečno a pokriva godišnji pregled, troškove kupovine naočara i sočiva, kao i neophodne laserske operacije. Osiguranik obično plaća prvih $35 do $50 (deductible). Ako izaberete HMO Vision osiguranje bićete u mogućnosti da idete samo kod očnih lekara koji su u njihovoj mreži, dok sa PPO sami birate lekara ali budite spremni na veće troškove.

COMMENTS

WORDPRESS: 0