Zdravstveno osiguranje u Americi – Evo kako kao imigrant možete dobiti osiguranje

Zdravstveno osiguranje u Americi – Evo kako kao imigrant možete dobiti osiguranje

Honda povlači 500.000 vozila zbog problema sa sigurnosnim pojasevima
10 najboljih korporacija za rad i unapređenje karijere u Sjedinjenim Državama
Florida: Uložio $10 u greb-karticu, osvojio dva miliona dolara

Ne morate biti građanin da biste imali koristi od ACA (Afordable Care Act); U stvari, možda već imate pristup pokrivenosti i Obamacare subvencijama

Ključne tačke:

  • Imigranti se mogu upisati u individualne zdravstvene planove tokom otvorenog upisnog perioda (od 1.novembra do 15.januara, u većini država) baš kao i svaki drugi drugi zakonito prisutni stanovnik Sjedinjenih Država
  • Zakonito prisutni imigranti – uključujući one u Americi koji su privremeno na radnoj ili studentskoj vizi – ispunjavaju uslove za premium subvencije
  • Postoji poseban upisni period za nove građane i nove legalno prisutne stanovnike
  • Nedavni imigranti sa prihodima ispod nivoa siromaštva imaju pravo na subvencije u razmeni
  • Zdravstveni planovi (i subvencije) su dostupni na individualnom tržištu za nedavne imigrante starije od 65 godina
  • Imigranti bez dokumenata ne mogu da kupe planove u razmeni (plans in the exchange) ali neke države obezbeđuju pokriće za decu imigranata bez dokumenata i trudnice
  • Kada se prijavite za plan u razmeni, možda ćete morati da dokažete svoj imigracioni status
  • Kratkoročni zdravstveni planovi su alternativa za nedavne imigrante koji ne mogu priuštiti plan usklađen sa ACA
  • Kalifornija je odustala od napora da dozvoli imigrantima bez dokumenata da kupuju planove po punoj ceni u razmeni, a njujorški zakoni nisu napredovali
  • Biden-ova administracija je poništila pravilo o „javnoj naplati“ Trampove administracije i uslove za osiguranje imigrantske vize

Da li je ACA poboljšao pristup zdravstvenoj zaštiti za imigrante?

Više od jedne decenije, otprilike milion ljudi godišnje dobija zakoniti stalni boravak u Sjedinjenim Državama. Pored toga, u Sjedinjenim Državama ima oko 11 miliona imigranata bez dokumenata, iako je taj broj pao sa više od 12 miliona u 2005.godini.

Novi imigranti mogu dobiti zdravstveno osiguranje iz različitih izvora, uključujući planove koje sponzoriše poslodavac, individualno tržište i zdravstvene planove koji se prodaju posebno za imigrante.

Zakon o pristupačnoj nezi (ACA) je uneo brojne promene u naš sistem zdravstvenog osiguranja u poslednjih nekoliko godina. Ali nedavni imigranti su često zbunjeni u pogledu mogućnosti zdravstvenog osiguranja koje su im dostupne. A uporni mitovi o ACA nezi su otežali za razlučivanje šta je istina, a šta niej u smislu kako se ACA primenjuje na imigrante.

Dakle, hajde da pogledamo opcije zdravstvenog osiguranja za imigrante i kako su se promenile – ili nisu – prema ACA nezi.

Mogu li imigranti da biraju neki od dostupnih zdravstvenih planova tokom otvorenog upisa?

Da, sve dok su zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama. Otvoreni upis za individualno tržište zdravstvenog osiguranja traje od 1.novembra do 15.januara u većini država, iako postoje države koje imaju različite rokove.

Tokom ovog perioda, svaki stanovnik Sjedinjenih Država koji nije u zatvoru, i zakonito je prisutan, može da se upište u zdravstveni plan preko razmene u svojoj državi – ili van razmene, ako je to njihova želja, iako finansijska pomoć nije dostupna van razmene.

Da li imigranti imaju pravo na subvencije za premije zdravstvenog osiguranja?

Ne morate da budete državljanin Sjedinjenih Država da biste imali koristi od ACA. Ako ste legalno na tlu Amerike – bez obzira na to koliko dugo ste ovde – imate pravo na subvencije u razmeni ako je vaš prihod u opsegu koji ispunjava uslove za subvencije i nemate pristup poslodavcu koji je priuštiv i sponzorisanom planu koji obezbeđuje minimalnu vrednost. Premijske subvencije su obično dostupne samo upisnicima u razmeni ako njihov prihod iznosi najmanje 100% federalnog nivoa siromaštva (FPL), ali se subvencije takođe protežu ispod nivoa siromaštva za nedavne imigrante, kao što je opisano u nastavku.

Zakonito prisutan imigrantski status se odnosi na širok spektar ljudi, uključujući i one sa stasusom „neimigranta“, kao što su radne vize i studentske vize. Dakle, čak i ako ste samo privremeno u Sjedinjenim Državama – na primer godinu dana studiranja u inostranstvu – možete da kupite pokriće zdravstvenog osiguranja na razmeni za državu u kojoj živite dok ste u Americi. A u zavisnosti od vašeg prihoda, možda ćete imati pravo na premium subvenciju da biste nadoknadili deo troškova pokrića.

Poseban upisni rok za nove građane

Kada postanete novi američki državljanin ili steknete zakonito prisutan status, imate pravo na poseban period za upis u razmenu vaše države. Imaćete 60 dana od datuma kada ste postali državljanin da se upišete u plan preko razmene, uz subvencije, ako ispunjavate uslove za njih.

Postoji niz drugih posebnih perioda upisa koji se odnose na ljude koji doživljavaju različite životne događaje koji se kvalifikuju. Ovi posebni rokovi za upis dostupni su i imigrantima i neimigrantima.

Da li nedavni imigranti imaju pravo na ACA subvencije?

Da. ACA je pozvala na proširenje Medicaid-a na sve odrasle osobe sa prihodom do 138% nivoa siromaštva, i bez subvencija za razmenu za upisnike sa prihodima ispod nivoa siromaštva, jer bi umesto toga trebalo da imaju Medicaid. Međutim, Medicaid nije dostupan u većini država nedavnim imigrantima sve dok ne budu zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama pet godina. Da bi se zaobišao ovaj problem, Kongres je uključio odredbu u ACA koja dozvoljava nedavnim imigrantima da dobiju subvencije u razmeni bez obzira na to koliko su im prihodi niski.

Imigranti sa niskim prihodima, zakonito prisutni – koji bi ispunjavali uslove za Medicaid na osnovu prihoda, ali im je zabranjen pristup Medicaid-u zbog njihovog imigracionog statusa – imaju pravo da se upišu u planove putem razmene uz pune subvencije tokom pet godina kada Medicaid nije dostupan. Njihove premije za drugi najjeftiniji Silver plan u potpunosti su pokrivene premijskom subvencijom 2021. i 2022.godine (ovo je zbog američkog plana spasavanja i njegovog poboljšanja premijskih ACA subvencija; ove odredbe su na snazi do kraja 2022.godine, ali Build Back Better Act zakon, koji se razmatrao krajem prošle godine, bi ih produžio do 2025.godine).

Početkom 2015.godine, Andrew Sprung je objasnio da ova ACA odredba nije bila dobro shvaćena tokom prvog otvorenog upisnog perioda, čak ni od strane osoblja call centra. Dakle, možda je bilo imigranata sa niskim primanjima koji se nisu upisali zbog pogrešne komunikacije.

Međutim, ovo pitanje će sada mnogo bolje shvatiti osoblje razmene, brokeri i pomoćnici pri upisu. Ako ste u ovoj situaciji, i ako vam je rečeno da ne možete da dobijete subvencije, ne odustajte – tražite da razgovarate sa supervizorom koji vam može pomoći (za uvid, ovo pitanje je detaljno objašnjeno u ACA odeljku 1401(c)(1)(B) , a nalazi se na stranici 113 pomenutog teksta kojeg možete videti klikom OVDE).

Zakonodavci su uključili subvencije za imigrante sa niskim primanjima koji nisu imali pravo na Medicaid posebno da bi izbegli jaz u pokrivenosti. Ironično, trenutno ima oko 2,2 miliona ljudi u 11 država koji su u jazu u pokrivenosti koji postoji jer su te iste države odbile da prošire Medicaid. Kongres se potrudio da osigura da ne postoji jaz u pokrivanju nedavnih imigranata. Ali nisu mogli da predvide da će Vrhovni sud učiniti Medicaid opcionim za države i da će brojne države blokirati širenje, što će dovesti do jaza u pokrivenosti za milione građana Sjedinjenih Država.

Zakon o poboljšanju izgradnje bi privremeno zatvorio jaz u pokrivenosti obezbeđivanjem potpunih premijskih subvencija ljudima sa prihodima ispod nivoa siromaštva. Međutim, to je već dostupno nedavno legalno prisutnim imigrantima koji ne ispunjavaju uslove za Medicaid zbog svog imigracionog statusa.

Mogu li nedavni imigranti od 65 i više godina da kupe zdravstvene planove za razmenu?

Da. Većina Amerikanaca postaje kvalifikovana za Medicare kada napune 65 godina i više im nije potrebna individualna pokrivenost tržišta. Ali nedavni imigranti nemaju pravo da uđu u program Medicare dok ne budu zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama pet godina.

Pre 2014.godine, ovo je predstavljalo zagonetku za starije imigrante, pošto zdravstveno osiguranje na individualnom tržištu uglavnom nije bilo dostupno nikome starijem od 64 godine. Ali sada kada je ACA primenjen, polise na individualnom tržištu su dostupne na bazi zagarantovanosti (guaranteed issue basis), bez obzira na godine. A ako se plan kupi na berzi, subvencije su dostupne na osnovu prihoda, baš kao i za mlađe upisnike. (Protivzakonito je prodavati individualni tržišni plan svima koji imaju Medicare, ali nedavni imigranti ne mogu da se upišu u Medicare).

ACA takođe ograničava premije za starije upisnike na tri puta veće premije koje se naplaćuju za mlađe upisnike. Dakle, u suštini postoje ograničenja za premije koje se primenjuju na starije skorašnje imigrante koji koriste individualno tržište umesto Medicare-a, čak i ako su njihovi prihodi previsoki da bi se kvalifikovali za subvencije.

Da li imigranti bez dokumenata imaju pravo na ACA pokriće?

Ne. Iako ACA pruža beneficije građanima Sjedinjenih Država i zakonito prisutnim imigrantima, ne pruža direktno nikakve pogodnosti za imigrante bez dokumenata.

ACA posebno sprečava imigrante koji nisu zakonito prisutni da se upišu u pokrivenost putem razmene ((section 1312(f)(3)). Oni takođe ne ispunjavaju uslove za Medicaid prema saveznim smernicama. Dakle, dva glavna kamena temeljca proširenja pokrivenosti u okviru ACA nisu dostupna imigrantima bez dokumenata.

Neke države su sprovele programe za pokrivanje imigranata bez dokumenata, posebno dece i/ili trudnica. Na primer, Oregonov program Cover All Kids obezbeđuje pokriće za decu u domaćinstvima sa prihodima do 305% nivoa siromaštva, bez ozbira na imigracioni status. Kalifornija ima sličan program za decu od 2016.godine, a od 2020.godine se primenjuje i na mlade odrasle osobe do 25 godina. Njujork pokriva decu i trudnice u svom programu Medicaid bez obzira na prihode i pokriva hitnu pomoć za druge nedokumentovane imigrante u određenim okolnostima.

Važno je razumeti da ako ste zakonito prisutni, možete se upisati u plan putem razmene čak i ako neki članovi vaše porodice nisu zakonito prisutni. Od članova porodice koji se ne prijavljuju za pokriće se ne pitaju za detalje o njihovom imigracionom statusu. Sajt healthcare.gov pojašnjava da se detalji o imigraciji koje date razmeni tokom procesa upisa i verifikacije ne dele ni sa jednim imigracionim organima.

Koliko imigranata bez dokumenata nije osigurano?

Što se tiče statusa osiguranja nedokumentovanih imigranata, brojke su obično grube procene, pošto je teško odrediti tačne podatke o imigrantima bez dokumenata. Ali prema podacima Pew Research-a, u Sjedinjenim Državama je od 2017.godine bilo 10,5 miliona imigranata bez dokumenata.

Prema nedavnoj analizi fondacije Kaiser Family, imigranti bez dokumenata imaju znatno veću verovatnoću da budu neosigurani nego građani Amerike: 45% imigranata bez dokumenata je neosigurano, naspram 8% građana.

Dakle, više od polovine populacije imigranata bez dokumenata ima neki oblik zdravstvenog osiguranja. Larry Levitt iz Kaiser Family Foundation je preko Twitter-a primetio da „neki kupuju ne-grupno, ali složio bih se da je to prvenstveno pokrivenost poslodavaca“. Tokom 2014.godine, pisac Los Angeles Times-a Lisa Zamosky je objasnila različite opcije koje su imigranti bez dokumenata u Kaliforniji koristili da bi dobili pokriće, uključujući zdravstvene planove studenata, pokrivenost koju sponzoriše poslodavac i individualne (tj.ne-grupne) planove kupljene van razmene (na razmeni, od upisanih se traži da dostave dokaz o legalnom imigracionom statusu).

Neosigurani imigranti bez dokumenata imaju pristup nekim zdravstvenim uslugama, bez obzira na njihovu platežnu sposobnost. Federalni zakon (EMTALA) zahteva od bolnica koje učestvuju u Medicare-u da obezbede usluge screening-a i stabilizacije za svakoga ko uđe u niihove prostorije za hitne slučajeve, bez obzira na osiguranje ili status boravka.

Pošto su hitne pomoći najskuplje mesto za zdravstvenu zaštitu, lokalni zvaničnici u mnogim oblastima su se odlučili za jeftinije alternative. Od 25 američkih okruga sa najvećim brojem imigranata bez dokumenata, Wall Street Journal izveštava da 20 ima programe programe za finansiranje primarne i hiruške nege za neosigurane stanovnike okruga sa niskim primanjima, obično bez obzira na njihov imigracioni status.

Da li ACA berze (ACA exchanges) proveravaju status imigranta koji želi da kupi pokriće?

Da. Kao deo procesa upisa, razmene su obavezne da verifikuju zakoniti status. U 2014.godini, upisi su prekinuti za približno 109.000 ljudi koji su se prvobitno upisali preko HealthCare.gov (kliknite OVDE), ali koji nisu bili u mogućnosti da pruže neophodan dokaz o legalnom boravku (upisani uglavnom imaju 95 dana da dostave dokumentaciju za rešavanje pitanja podudaranja podataka za imigracioni status).

Među zagovornicima potrošača postoji zabrinutost da su neki zakonito prisutni stanovnici naišli na prepreke za upis – ili otkazali pokrivenost – zbog problema sa podudaranjem podataka. Ako ste zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama (što uključuje širok spektar imigracionih statusa), možete legalno da koristite razmenu i da se kvalifikujete za subvencije ako inače ispunjavate uslove. Međutim, budite spremni na mogućnost da ćete morati da dokažete svoj zakoniti status.

U vašoj zajednici postoje asistenti za upis koji vam mogu pomoći u ovom procesu ako je potrebno. Ali ako niste zakonito prisutni, ne možete se upisati preko razmene, čak i ako ste voljni da platite punu cenu za svoje pokriće. Međutim, možete se prijaviti za plan usklađen sa ACA van razmene, jer nema svaeznog ograničenja za to.

Da li imigranti treba da razmotre kratkoročno zdravstveno osiguranje?

Imigranti koji nisu u mogućnosti da priušte pokriće u skladu sa ACA-om mogli bi otkriti da će kratkoročni plan zdravstvenog osiguranja odgovarati njihovim potrebama, i to je daleko bolje nego da budu neosigurani. Kratkoročni planovi se ne prodaju preko berzi zdravstvenog osiguranja, tako da se zahtev razmene da upisnici dostave dokaz o legalnom boravku ne primenjuje na kratkoročne planove.

Kratkoročni planovi obezbeđuju pokriće koje je manje sveobuhvatno od planova usaglašenih sa ACA, i uglavnom ne obezbeđuju nikakvo pokriće za postojeće uslove. Ali za zdrave kandidate koji se mogu kvalifikovati za pokriće, kratkoročni plan je daleko bolji nego da uopšte nema pokrića. Premije za kratkoročne planove su daleko niže od nesubvencionalnih premija za planove usklađene sa ACA-om, ali većina legalno prisutnih imigranata će se kvalifikovati za premium subvencije u razmeni, posebno 2021.i 2022.godine kao rezultat poboljšanja subvencija Američkog plana spasavanja (American Rescue Plan).

Nedavnim imigrantima koji ispunjavaju uslove za premium subvencije na razmeni će verovatno najbolje pomoći upisom u plan preko razmene – pokrivenost će biti sveobuhvatna, bez ograničenja na godišnje ili doživotne beneficije i bez isključenja za postojeće uslove. Ali zdravi kandidati koji ne ispunjavaju uslove za subvencije (uključujući one koji su pogođeni porodičnim problemom i one koji nemaju adekvatan dokaz o imigracionom statusu) mogu otkriti da je kratkoročna politika njihova najbolja opcija.

Sa bilo kojim planom osiguranja, važno je pročitati sitna slova i razumeti detalje pokrića. Ali to je posebno važno za kratkoročne planove, jer oni nisu regulisani saveznim zakonom (osim pravila koja ograničavaju njihove rokove na najviše 364 dana, a ukupno trajanje na najviše 36 meseci uključujući obnove). Neke države imaju opsežna pravila za kratkoročne planove, tako da dostupnost značajno varira od jedne države do druge.

Planovi putnog osiguranja su još jedna opcija, posebno za ljude koji će privremeno biti u Sjedinjenim Državama i koji se ne kvalifikuju za premium subvencije u razmeni. Baš kao i kratkoročni planovi, polise putnog osiguranja nisu u skladu sa ACA, tako da generalno ne pokrivaju postojeće uslove, obično imaju praznine u pokrivenosti (pošto ne moraju da pokriju sve osnovne zdravstvene beneficije) i imaće ograničenja koliko će platiti za medicinsku negu upisnika. Ali ako je druga alternativa da ostanete neosigurani, plan putnog osiguranja je daleko bolji nego da uopšte nema pokrića.

Kako države ulažu napore da obezbede zdravstveno osiguranje imigrantima bez dokumenata?

Nekoliko država koristi sopstvena sredstva da obezbede Medicaid pokriće imigrantima bez dokumenata sa niskim primanjima.

Kalifornija je želela da otvori svoju državnu berzu za imigrante bez dokumenata koji mogu da plate punu cenu za svoje pokrivanje. Država je već promenila pravila kako bi omogućila pružanje Medicaid-a (Medi-Cal) deci imigrantima bez dokumenata, počevši od 2016.godine (i proširila ovo na mlade odrasle osobe od 2020.godine). Kao rezultat toga, oko 170.000 dece u Kaliforniji je dobilo pristup pokrivenosti.

U junu 2016.godine, guverner Kalifornije Jerry Brown je potpisao zakon SB10, postavljajući osnovu da država na kraju dozvoli imigrantima bez dokumenata da se upišu u pokrivenost (bez subvencija) preko Covered California državne razmene.

U septembru 2016.godine, nakon dobijanja javnog komentara o predlogu, Covered California je CMS-u dostavio svoj 1332 Inovation Waiver, tražeći mogućnost da dozvoli imigrantima bez dokumenata da se upišu u pokrivenost po punoj ceni preko Covered California. Međutim, u januaru 2017.godine, samo dva dana pre inauguracije Trampa, država je povukla svoj predlog za izuzeće, navodeći zabrinutost da bi Trampova administracija mogla da koristi informacije iz Covered California da deportuje imigrante bez dokumenata.

Njujorški zakonodavci su razmatrali zakon u 2019.godine koji bi omogućio imigrantima bez dokumenata da kupe pokriće po punoj ceni na državnoj razmeni u Njujorku, ali to nije napredovalo u zakonodavstvu. Kao što je navedeno u tekstu zakona, Njujork bi morao da dobije federalnu dozvolu za primenu ovog zakona da ga je država donela.

Proglas zdravstvenog osiguranja za nove imigrante

Ova pitanja i odgovori sa advokatom za imigraciju William Stock-om pružaju neke veoma korisne uvide u implikacije proklamacije zdravstvenog osiguranja za nove imigrante – da je bilo dozvoljeno da stupi na snagu.

Nova pravila se ne bi primenjivala na imigrantske vize izdate pre 3.novembra 2019.godine (datum kada su pravila trebalo da stupe na snagu), ali ljudi koji su se prijavili za ulazak u Sjedinjene Države sa imigrantskom vizom nakon tog datuma morali bi da dokažu da su imali ili će imati zdravstveno osiguranje, ili da su imali finansijska sredstva da plate „razumno predvidljive medicinske troškove“ – što je svakako bila vrlo siva zona i veoma otvorena tumačenje.

Pravilo ne bi dozvolilo novim imigrantima da planiraju da se upišu u plan subvencionisanog zdravstvenog osiguranja u razmeni. Premijske subvencije bi i dalje bile dostupne legalno prisutnim imigrantima, ali novi imigranti koji ulaze u Ameriku sa imigrantskom vizom morali bi da dokažu da njihov plan za dobijanje zdravstvenog osiguranja ne uključuje subvencije premije u razmeni. A podnosioci zahteva ne mogu da se upišu u plan usklađen sa ACA osim ako već žive u Sjedinjenim Državama, tako da ljudi koji pokušavaju da se presele u Sjedinjene Države ne bi mogli da se upišu sve dok ne stignu.

Takođe postoji zabrinutost oko logistike uspostavljanja plana ako je osoba htela da se prijavi za plan u skladu sa ACA po punoj ceni: sticanje zakonito prisutnog imigracionog statusa je kvalifikujući događaj koji omogućava osobi da se upiše u plan preko berzi (ali ne van berze), ali poseban rok za upis nije dostupan unapred; on počinje kada osoba dobije svoj imigracioni status. U tom trenutku, osoba ima 60 dana da se upiše. Ako se prijave do 15.u mesecu, pokriće počinje sledećeg meseca. Ali ako se prijave posle 15.u mesecu, pokriće počinje prvog dana drugog sledećeg meseca, što može biti više od 30 dana nakon što osoba stigne u Ameriku. Ukratko, zahtevi proglašenja nisu se nužno poklapali sa logistikom kako upis funkcioniše na tržištu usklađenom sa ACA (od 2022.godine, HealthCare.gov, razmena koja se koristi u većini država, više neće imati rok od 15.u mesecu, rok za pokriće važi od prvog u narednom mesecu).

Prema uslovima proglasa, kratkoročni planovi zdravstvenog osiguranja bi se smatrali prihvatljivom alternativom za nove imigrante. Ali kratkoročni planovi često imaju uslov da ne-državljani Sjedinjenih Država borave u Americi određeno vreme pre upisa, što bi ih učinilo nedostupnim za ljude koji žive van Sjedinjenih Država i apliciraju za imigrantsku vizu. Politika putovanja/iseljenika (koja ima ograničeno trajanje, baš kao i kratkoročna pokrivenost) bi bila dostupna u ovim scenarijima, međutim, i mogu je lako dobiti zdravi ljudi koji će živeti ili putovati van države iz koje ima državljanstvo.

Pravila zdravstvenog osiguranja za imigrante u početku su bila blokirana od strane sudova, baš kao što se menja pravilo o javnim taksama. U novembru 2019.godine, dan pre nego što je proglašenje u vezi sa zdravstvenim osiguranjem za imigrante trebalo da stupi na snagu, okružni sudija Michael H. Simon je izdao 28-dnevnu zabranu. Sudija Simon je potom izdao preliminarnu zabranu, blookirajući pravilo da stupi na snagu. I veće žalbenog suda je potvrdilo odluku u maju 2020.godine. Međutim, u decembru 2020.godine, tročlano veće iz Američkog apelacionog suda za deveti okrug je poništilo preliminarnu zabranu, donevši odluku 2-1 u korist dozvoljavanja zahteva Trampove administracije u vezi zdravstvenog osiguranja da se implementiraju.

Bajdenova administracija je kasnije opozvala ovaj uslov zdravstvenog osiguranja za imigrante u maju 2021.godine.

 

Izvor: Healthinsurance.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0